KİTAP SATIN AL


SİPARİŞ ALIYORUZ...

KALİFORNİYA ve YURT İÇİ İNCELEME GEZİLERİ
 

KALİFORNİYA İNCELEME GEZİSİ  ====  YURT İÇİ İNCELEME GEZİSİ


KALİFORNİYA İNCELEME GEZİSİ

    Kitaplarımızın yazarı ve firmamızın sahibi Selami BAYRAK, 13-22 Eylül 2008 tarihleri arasında Kaliforniya Üniversitesinin davetlisi olarak ABD Kaliforniya Vadisinde Aşılı Bademle ilgili Araştırma ve İnceleme Gezisinde bulunmuş olup, bu araştırma ve incelemeleri ile ilgili açıklamaları resim destekli olarak aşağıya çıkarılmıştır:

    "Bu gezinin, bana olduğu kadar ülkemiz Aşılı Badem Yetiştiriciliğine katkı sağlaması en büyük dileğimdir. Kaliforniya da; DEVLET, ÜNİVERSİTE ve ÜRETİCİLER işbirliği halinde çalışmaktadırlar. Bu işbirliği bir çok sorunu çözmüş ve çözmeye devam etmektedir. Gezi boyunca bunu çok hissettim. Her kademedeki görevliyi çok çalışkan, samimi ve istekli gördüm. Herkes adeta bir yarış halindeydi."

  Gezimize üniversite kütüphanesinden başladık.

Üniversite kütüphanesinden geziyi organize eden Sn. Joseph A. GRANT' le birlikte Aşılı Bademle ilgili kitaplar alırken. (Stockton, 15 Eylül 2008)

   

   Diğer evreleri sırasıyla aktaralım :

    FİDAN YETİŞTİRME EVRESİ

 - Aşıda kullanılan göz ve kalemlerin sağlandığı Damızlık Bahçe.
   (Sierra Fidanlığı, Yuba City - 16 Eylül 2008)

 - Aşılı Badem Fidanları.
  (Sierra Fidanlığı, Yuba City - 16 Eylül 2008)


     KAPAMA BAHÇE YETİŞTİRİCİLİĞİ EVRESİ  

 

    Dikilen Aşılı Badem Fidanları gelişip aralarını kapatıncaya kadar, aralarına çeşitli yer örtücü bitkiler ekilmektedir. Bu bitkilerden en dikkat çekeni Yoncadır. Çünkü yonca hem arılar için besin kaynağını oluşturmakta  ve dolayısı ile bal üretimine katkıda bulunmakta, hem de hayvanlara yem olmaktadır. Diğer yandan yer örtücü, güneş enerjisini toprağa emdiğinden Geç ve Erken donların zararını azaltmaktadır.  

      (Gezi Sahibinin Notu : Aşılı Badem Kapama Bahçesinde arı ile tozlanma verim için çok önemlidir. Bu nedenler Bademde çiçek bulunmadığı zaman, yonca çiçeği arıların beslenmesi ve bal yapması için çok önemlidir. Arı için önemli olan yonca çiçeğinin balı doğal olarak insanların beslenmesi içinde önemlidir. Nitekim gezi boyunca her öğünde sofraya yonca balı konulması bunu göstermektedir. Google' da yonca balı aratılınca 136.000, clover honey tıklanınca da 453.000 arama sonucu karşımıza çıkmaktadır.)

 - Altı yonca ekilmeye uygun 4 yaşında olan Aşılı Badem Bahçesi.
   (Red Bluff, 17 Eylül 2008)
 

   

 - Yer örtücülerle ilgili bir seminer. Bu semineri Kaliforniya Üniversitesinden Bayan Janie HASEY tarafından verilmiştir.
(Yuba City - 16 Eylül 2008)
 

 - Yer örtücünün yeni dikilen Aşılı Badem aralarındaki hazırlanan araziye ekilmesi. (Yuba City - 16 Eylül 2008)
 


                           
                               - Altı yer örtücü ile kaplı Aşılı Kapama Badem Bahçesi (Sierra Gold Nurseries Kataloğundan.)

  YETİŞMİŞ KAPAMA BAHÇE VE HASAT EVRESİ

   Aşılı Badem kapama bahçeleri altını tamamen kapatınca ara ürün yapılmaz. Ağaçların altı hasat için temiz tutulur. 

 - Verime yatmış Aşılı Badem Kapama Bahçesi.
   (Red Bluff, 17 Eylül 2008)

 - Silkeleme makineleri ile yere indirilip toplayıcı makinenin bademleri kolay alabilmesi için biraraya toplanması.
(Red Bluff, 17 Eylül 2008)

 


YURT İÇİ İNCELEME GEZİSİ


“TÜM KURUYEMİŞ SANAYİCİ
VE İŞADAMLARI DERNEĞİ”

TÜKSİAD

BADEM ÇALIŞMA GURUBUNUN
 “ÖRNEK BADEM BAHÇESİ”
KURMA AÇILIŞI
(Çivril – Denizli, Mayıs 2009)


ÜLKEMİZDE ÇOK GENİŞ SAHALARI KAPSAYAN;
-- NİTELİKSİZ ARAZİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,
-- YAMAÇLARDA EROZYONUN ÖNLENMESİ,
-- YÖRE HALKININ KALKINDIRILMASI,
-- HEPSİNDEN DAHA ÖNEMLİSİ, BADEMİN ANAVATANI OLAN ÜLKEMİZİN
İTHALAT
YERİNE
İHRACATA
YÖNELECEK OLMASI,
BİZLERİ, YÖRE İNSANINI VE YÖNETİCİLERİNİ BİR HAYLİ HEYECANLANDIRDI.

 BU DUYGUYU
SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTEDİK…


 

 380 sayfalık KİTABIN Ceviz kısmı 287 sayfa ve 6 Bölümden oluşmaktadır:

1. BÖLÜM – CEVİZİ TANIYALIM            4. BÖLÜM – BAHÇE KURULMASI
            2. BÖLÜM
– FİZİBİLİTE VE KREDİ          5. BÖLÜM – BAKIM
            3. BÖLÜM
– AŞILI FİDAN TEMİNİ          6. BÖLÜM – HASAT VE SONRASI İŞLEMLER
               İLE ÇEŞİT DEĞİŞTİRME AŞILARI
                             Badem kısmı ise 93 sayfa ve 4 Bölümden oluşmaktadır:
            1. BÖLÜM – BADEMİ TANIYALIM          3. BÖLÜM – FİDAN TEMİNİ – BAHÇE KURMA – BAKIM
            2. BÖLÜM – FİZİBİLİTE VE KREDİ          4. BÖLÜM – HASAT VE SONRASI İŞLEMLER 
        NOT:
Ülkemizde, TİCARİ anlamda Aşılı Ceviz ve Aşılı Badem üretimi olmadığından üreticinin BİLGİ             
        eksikliğini gidermesi için bu KİTABI okumalı ve ayrıca DANIŞMANLIK hizmeti almalıdır.
 

İNTERNETTE BİLGİ ÇOK FAKAT BUNLARIN HANGİLERİ UYGULANABİLİYOR? ÖNEMLİ OLAN BUNLARI SEÇEBİLMEK  BUNU İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK BU KİTABI SEÇİN
OKUYUNCA DA DANIŞIN...